140 år med Danmarksjournalen

05.01.2017

Den 7. januar er det 140 år siden, at Danmarks største ugeblad, Familie Journal, begyndte at oplyse og underholde danskerne. Bladet, der blev skabt af Carl og Laura Aller i 1877, har med succes fulgt danskerne gennem generationer og udgør fortsat et bærende element i Aller-koncernens danske medieforretning. Familie Journal udkom i 1980’erne i et ugentligt oplag på flere end 400.000 blade og havde undervejs bl.a. Tove Ditlevsen som fast brevkasseredaktør.

Med 383.000 læsere ugentligt er Familie Journal fortsat et af danskernes foretrukne ugeblade og er på mange måder en danmarkskrønike og hjørnesten i dansk kultur. Generationer af familier er vokset op med det traditionsrige blad, som siden begyndelsen i 1877 har oplyst og underholdt danskerne – høj som lav – og knyttet dem sammen. Bladets arkiv er som danmarkshistorien – set gennem folkets øjne – og lørdag den 7. januar fylder det stolte familieugeblad 140 år.

Ifølge Familie Journals kun ottende chefredaktør, Søren Johannesen, er det bladets positive og evigt gyldige værdier, der er årsag til, at ugebladet i dag fortsat er et af de mest læste medier i Danmark.

”Familie Journal kan – i kraft af sit indhold og sin historie – noget helt særligt og er i mediesammenhænge begavet med en uhyre loyal køberskare, som trofast køber bladet uge efter uge. Vi er meget opmærksomme på at gøre ting ordentligt og sikre os, at læserne kan spejle sig i indholdet. Det handler bl.a. om, at vores indhold skaber reel værdi for læserne – både når det gælder behandlingen af livets svære emner og det mere hverdagsorienterede indhold som opskrifter, sundhed, brevkasser, læserfortællinger, fiktion, krydsord osv.”

Pantsatte alle ejendele for Journalen
Da det unge par Laura og Carl Aller i 1873 pantsatte alt, hvad de ejede – endda deres spisebord og 12 stole – for at få råd til at stifte deres lille trykkerivirksomhed, havde de næppe drømt om den succes, der fulgte. Succesen skyldtes i høj grad Familie Journal (oprindeligt Illustreret Familiejournal), som kom til verden fire år senere i 1877. I slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet voksede Familie Journals oplag hurtigt og nåede i 1920’erne et svimlende oplag på totalt 835.000 eksemplarer i Norden, hvoraf de 235.000 blade blev solgt i Danmark.

”Dengang som i dag er Familie Journal med sin kombination af oplysning og folkelig underholdning et samlingspunkt for rigtig mange familier. Nogle af vores vigtigste redaktionelle pejlemærker er bl.a. nærhed, traditionerne og de bånd, der knytter os til hinanden, både i familierne og som danskere. Lige netop dén cocktail kan man simpelthen ikke få andre steder, og den giver et enestående udgangspunkt for, at Familie Journal også vil være relevant mange år ud i fremtiden,” siger Søren Johannesen.

Det var Laura Aller, som var chefredaktør for Familie Journal lige fra det første nummer, og det var hende, som udvalgte stoffet, skrev artiklerne samt fremskaffede romaner og noveller fra både kendte og ukendte bidragsydere. Det lykkedes bl.a. allerede i de første år at få rigtig mange af datidens kendte navne til at skrive til bladet – herunder forfatter Holger Drachmann, skuespiller Elith Reumert, historiker Christian Molbech, forfatter Vilhelm Bergsøe og forfatter Carit Etlar. Brevkasseredaktørposten, som i dag varetages af Puk Elgård, var i en lang årrække dygtigt besat af den markante forfatter Tove Ditlevsen.

Oplaget på Familie Journal toppede i 1980’erne i Danmark med flere end 400.000 eksemplarer, og på trods af ændrede medievaner og nye forbrugsmønstre vil Familie Journal ifølge Søren Johannesen fortsætte med at udvikle sig, som det altid har gjort – med respekt for bladets rødder og historie.

”I lighed med alle andre moderne medier styrker vi også vores tilstedeværelse på de digitale platforme, med alt hvad det indebærer, men en del af Familie Journals dna er også, at vi tør være gammeldags. F.eks. udgiver vi hvert år op til jul Julespillet, hvor læserne skal klippe og klistre og sende deres svar ind i form af et brev med et frimærke på. Sidste år modtog redaktionen langt over 10.000 breve på den konto! Det er lige netop dén balancegang mellem det traditionelle og det moderne, der gør Familie Journal til noget helt særligt, og som betyder, at bladet forhåbentlig fortsat vil gå i arv fra generation til generation.”

Familie Journal fejrer 140-årsjubilæet med et særligt fødselsdagsnummer på 204 sider, som udkommer mandag den 9. januar, og året ud vil fødselsdagen markeres med masser af ekstra tiltag i bladet og på nettet. Se videoen her, hvor Søren Johannesen fortæller om Familie Journals historie.

Søren Johannesen. Familie Journals ottende chefredaktør.

Nedslagspunkter i Familie Journals historie

  • Familie Journal blev skabt af Laura og Carl Aller og er fortsat en af de vigtigste udgivelser i Aller-koncernens medieforretning.
  • Det første nummer udkom den 7. januar 1877 i en otte-siders udgave og kostede 10 øre.
  • I 1879 var Aller-virksomheden (Carl Allers Etablissement) vokset til 50 ansatte, og Familie Journal udkom i 17.000 eksemplarer.
  • I perioden fra 1879 frem til slutningen af 1920’erne udkom Familie Journal med et ekstra julenummer, hvor indtægten fra salget gik til at købe flæsk og træsko til fattige familier.
  • I 1888 blev de første farvebilleder trykt i Familie Journal.
  • Ved Familie Journals 20-årsjubilæum steg oplaget til 160.000 eksemplarer.
  • Familie Journal begyndte at lave rejseartikler i 1913, hvor bladets korrespondent Holger Rosenberg blev sendt til Panama for at beskrive den enorme Panama-kanal. Arbejdet med rejseskildringerne blev senere videreført af Hakon Mielche, som rejste verden rundt for bladet.
  • Familie Journal var i en lang årrække kendt for bladets tegnede forsider. Kurt Ard tegnede forsiderne fra 1955 til 1973, hvor den sidste tegnede forside blev trykt.
  • Valdemar Aller overtog chefredaktørposten efter sin mor, Laura Aller, og havde denne rolle frem til 1938. Han overdrog posten til sønnen Mogens Aller, som bestred denne frem til sin død i 1965. Herefter hed chefredaktørerne Aage Grauballe, Anker Tune-Svendsen, Peter Dall og Anette Kokholm.
  • Fra 1. december 2016 hedder chefredaktøren Søren Johannesen, som er vokset op i en familie med ugebladsblod i årerne. Faderen, Ib Johannesen, var i en lang årrække chefredaktør på Billed-Bladet, og moderen Anna Johannesen var i 43 år en af Billed-Bladets mest prominente journalister. Hun fulgte bl.a. kronprinsen tæt, og i 2001 fik hun sit livs scoop, da hun som den første journalist fandt og skrev om kronprinsens kæreste Mary Donaldson.

www.familiejournal.dk

For yderligere information kontakt venligst

Søren Johannesen
Chefredaktør Familie Journal
Soren.Johannesen@aller.com
+45 40 98 22 81

Kasper Kankelborg
Kommunikationschef, Aller Media A/S
Kasper.Kankelborg@aller.com
+45 26 13 57 71