Aller Leisure udskilles i en selvstændig forretningsenhed, og adm. dir. Pål Thore Krosby forlader Aller Media A/S

30.03.2017

Aller Holding A/S og Aller Media A/S udskiller Aller Leisure i selvstændig juridisk forretningsenhed ejet direkte af Aller Holding A/S. I forbindelse med den ændrede selskabsstruktur har adm. dir. for Aller Media A/S, Pål Thore Krosby, valgt at forlade Aller-koncernen. Lars Sander Matjeka, nuværende adm. dir. for Aller Media A/S’ datterselskab, Datagraf Communications A/S, er udpeget som ny adm. dir. for Aller Media A/S.

Aller Holding A/S har i samarbejde med Aller Media A/S besluttet at samle Aller Media A/S’ rejseforretning, Aller Leisure, omfattende bl.a. rejsebureauerne Nyhavn Rejser A/S, Kulturrejser A/S, Nilles Rejser A/S samt Beach Tours A/S, direkte under Aller Holding A/S. Dette tiltag skyldes et ønske om at sikre en klar profil af koncernens rejseforretning uafhængigt af koncernens medieforretning.

I forbindelse med ændringen i selskabsstrukturen har adm. dir. for Aller Media A/S, Pål Thore Krosby, besluttet at forlade Aller koncernen efter mere end 15 år.

”Jeg har i det seneste års tid vurderet min situation og videre karriere, og der er flere årsager til, at jeg mener, at tidspunktet til at forlade Aller Media nu er det rigtige,” siger Pål Thore Krosby og fortsætter:

”Aller Media er i min tid kommet rigtig langt i transformationen fra at være en traditionel ugebladsvirksomhed til et innovativt mediehus med tilhørende mediemarketing virksomhed samt rejseforretning. SAFARI-strategien har vist sig at være valid med et tydeligt fremtidsbillede, og alle områder er kendetegnet ved dygtige ledere og en stærk organisation.”

”Aller Media har i mange år samlet set haft et godt resultat og opnået en næsten dobbelt så høj omsætning, siden jeg startede. Jeg har netop afleveret et godt regnskabsår, samtidig som store udfordringer har været håndteret de seneste år. Når jeg nu har et anderledes perspektiv på fremtiden end den deling af selskaberne, der ønskes, tænker jeg, at det er et godt tidspunkt at give stafetten videre. Jeg er dog stolt over at have tilført koncernen en rejseforretning, der er vokset så stor i Danmark og Norden, at den løftes op i Aller Holding.”

”Det har været en fantastisk rejse med Aller, og det har være et privilegium at få lov til at stå i spidsen for at udvikle og fremtidssikre en så traditionsrig og ikonisk dansk virksomhed. Jeg har haft gode og loyale ejere med tro på det, jeg har villet, dygtige medarbejdere og arbejdet med mange spændende og udviklende udfordringer. Det er derfor vemodigt at slutte, selvom det samlet set er den rigtige beslutning, og jeg er klar til et nyt job som topchef, måske fortsat i Danmark,” afslutter Pål Thore Krosby.

”Pål Thore Krosby har gennem årene ydet en stor indsats for Aller Media A/S og har arbejdet klogt og loyalt for at udvikle Aller Media A/S til det, det er i dag på trods af udviklingen i de strukturelle markedsvilkår for blad- og magasinudgivelser, der er særdeles udfordrende. Det har været et godt og engageret samarbejde, vi har haft med en af Nordens bedste medietopledere, men vi har forståelse for Pål Thore Krosbys valg og ønsker ham god vind fremover,” siger bestyrelsesformand for Aller Media A/S Bettina Aller.

Lars Sander Matjeka afløser Pål Thore Krosby som adm. dir. for Aller Media A/S. Lars Sander Matjeka er 44 år og kommer fra en stilling som adm. dir. for Datagraf Communications A/S, der er et datterselskab under Aller Media A/S.

”Jeg ser frem til min nye rolle, som jeg vil tilgå med stor entusiasme, men også ydmyghed. Aller Media A/S er efter min opfattelse en veldrevet virksomhed med mange muligheder men også med strukturelle udfordringer, som jeg glæder mig til at løse sammen med de mange dygtige kollegaer i Aller Media A/S,” siger Lars Sander Matjeka.

”Vi er meget glade for, at Lars Sander Matjeka har sagt ja til at være en del af holdet, der skal videreudvikle Aller Media A/S, så selskabet fortsat kan tilbyde kunderne de bedste blade og forretningsmæssige løsninger. Vi er overbeviste om, at Lars har de kvalifikationer, der skal til for at løfte opgaven, og vi ser frem til samarbejdet,” siger Bettina Aller.

For yderligere information kontakt venligst

Kasper Kankelborg
Kommunikationschef Aller Media A/S
Kasper.Kankelborg@aller.com
+45 26 13 57 71

Om Aller Media A/S

Det danske Aller Media A/S er et datterselskab af Aller Holding A/S, som også har aktiviteter i Norge, Sverige og Finland.

Aller Medias A/S hovedaktiviteter var frem til den ændrede selskabsstruktur opdelt i tre forretningsområder:

  • Udgiverenhed med produktion og udgivelse af egne ugeblade og magasiner på print og digitale platforme.
  • Medie Marketing services med produktion af kundemagasiner og medlemsblade samt salg af kommunikationsløsninger og rådgivning gennem Datagraf Communications, DG Media og Aller Client Publishing.
  • Leisure med salg af rejser gennem selskaberne Nyhavn Rejser, Kulturrejser Europa, Nilles Rejser, Beach Tours og Aller Travel i Norge.

Som en konsekvens af den ændrede selskabsstruktur udskilles Leisure fra Aller Media A/S for at blive en selvstændig forretningsenhed direkte under Aller Holding A/S. På udgiverområdet er Aller Media A/S den førende udgiver af magasiner og ugeblade i Danmark med en markedsandel på 71 pct. på ugeblade og 22 pct. på magasiner. I Danmark har Aller Media A/S inklusive datterselskaber 737 ansatte.

www.aller.dk.