Aller Media A/S øger omsætning

18.01.2018

Aller Media A/S øger nettoomsætningen til 1.583 mio. kr., dog betyder bl.a. et annoncesalg, der har været påvirket af et generelt presset mediemarked, samt betydelige omkostninger til afvikling af aktiviteter og fratrædelser i forbindelse med reorganisering, at regnskabsåret 2016/2017 slutter med et underskud på 31 mio. kr. Adm. direktør Lars Sander Matjeka forventer et positivt resultat for regnskabsåret 2017/2018.

Aller Media A/S, det danske datterselskab under Aller Holding A/S, som også har omfattende aktiviteter i Norge, Sverige og Finland, har i dag offentliggjort årsregnskabet for 2016/2017, der løber fra den 1. oktober 2016 til den 30. september 2017. Det danske selskab øgede nettoomsætningen fra 1.518 mio. kr. til 1.583 mio. kr., mens driftsresultatet (EBITDA) faldt fra 64 mio. kr. til 10 mio. kr. Årets resultat blev minus 31 mio. kr.

Ny strategi skal skabe vækst på kerneforretning

Det er bl.a. et generelt presset mediemarked, der har haft betydning for årets resultat samt betydelige omkostninger til afvikling af aktiviteter og fratrædelser i forbindelse med reorganisering. Dette baner dog samtidigt vejen for udvikling og vækst i kerneforretningen.

– Jeg er positiv over, at vores udgiverenhed har leveret et tilfredsstillende resultat, og at vi nu har fået foretaget de ændringer og reorganiseringer, der gør det muligt for os at arbejde videre med et større fokus på vores kerneforretning og bundlinje, siger Lars Sander Matjeka, adm. direktør for Aller Media A/S, og fortsætter:

– Det, der selvfølgelig ikke er tilfredsstillende, er, at vi ender med et negativt resultat på bundlinjen i år. Jeg er dog fortrøstningsfuld ved, at det hovedsageligt bunder i bevidste manøvrer fra vores side, der stiller os stærkere fremadrettet og skal bidrage til et positive resultater, siger han.

Digitalt potentiale

I det seneste regnskabsår har man oplevet et generelt presset mediemarked i branchen, som har haft en direkte indvirken på annoncesalg, men også her oplever man en positiv tendens i det nye år.

– Vi ser positive takter i vores annoncesalg og fra vores marketing services her i årets først regnskabsmåneder. Så jeg er meget tilfreds med, at der tegner sig en positiv effekt af vores målrettede arbejde, både med at styrke det område af forretningen og vores position i markedet, siger Lars Sander Matjeka.

– Der er et stort potentiale i at optimere samspillet mellem vores fantastiske indhold, vores væsentlige dataindsigt og egne marketing services, som bliver en vigtig brik i vores forretning. Og det er vi nu godt i gang med at se effekten af.

Overdragelse af rejsebureauer

Rejsebureauerne; Nyhavn Rejser A/S, Kulturrejser A/S, Nilles Rejser A/S, Aller Travel A/S og Beach Tours A/S er i oktober 2017 blevet overdraget til Aller Leisure A/S, et selvstændigt selskab under Aller Holding A/S, for bedre at kunne udnytte koncernens nordiske position.

Nøgletal Aller Media A/S

2016/2017 (mio. kr.)

Nettoomsætning 1.583

Driftsresultat (EBITDA) 10

Årets resultat (31)

2015/2016 (mio.kr.)

Nettoomsætning 1.518

Driftsresultat (EBITDA) 64

Årets resultat 19

Om Aller Media A/S

Det danske Aller Media A/S er et datterselskab af Aller Holding A/S, som også har aktiviteter i Norge, Sverige og Finland.

Aller Medias A/S hovedaktiviteter – der udgør ca. en tredjedel af Aller Holding A/S koncernens omsætning – er opdelt i tre forretningsområder:

  • Udgiverenhed med produktion og udgivelse af egne ugeblade og magasiner på print og digitale platforme.
  • Medie Marketing services med produktion af kundemagasiner og medlemsblade samt salg af kommunikationsløsninger og rådgivning gennem Datagraf Communications, DG Media og Aller Client Publishing.
  • Leisure med salg af rejser gennem selskaberne Nyhavn Rejser, Kulturrejser Europa, Nilles Rejser, Beach Tours og Aller Travel i Norge (Rejseselskaberne er pr. 1. oktober 2017 overdraget til Aller Leisure A/S, et selvstændigt selskab under Aller Holding A/S.)

På udgiverområdet er Aller Media A/S den førende udgiver af magasiner og ugeblade i Danmark med en markedsandel på 71 pct. på ugeblade og 26 pct. på magasiner. I Danmark har Aller Media A/S inklusive datterselskaber 791 ansatte.

www.aller.dk

For yderligere information, kontakt venligst:

Magnus Hviid

Kommunikationschef, Aller Media A/S

Magnus.Hviid@aller.com

+45 28 72 63 85