Aller Media accepterer bøde i SE og HØR-sag

25.08.2016

Retten har i dag fastsat, at Aller Media A/S skal betale en bøde på 10 millioner kroner i SE og HØR-sagen. Dermed kan straffesagen betragtes som afsluttet for medievirksomheden, der har påtaget sig det selskabsretslige ansvar for de ulovlige forhold på SE og HØR.

Aller Media har efter modtagelsen af anklagemyndighedens konklusioner i SE og HØR-sagen vedkendt sig det selskabsretlige ansvar for de ulovlige forhold på SE og HØR i perioden fra 2008 til 2011. I forlængelse heraf har retten i dag fastsat, at Aller Media A/S skal betale en bøde på 10 millioner kroner. Adm. direktør i Aller Media A/S, Pål Thore Krosby, tager bøden til efterretning og betragter dermed sagen som afsluttet.

”Det, der i sin tid fandt sted på SE og HØR, er helt uacceptabelt, og vi har derfor fra sagens begyndelse været meget bevidste om koncernens selskabsretslige ansvar samt vores forpligtelse til at rydde op og sikre os mod lignende forhold i fremtiden. Der er tale om en stor bøde, men vi anerkender, at retten har vurderet, at overtrædelsen skulle sanktioneres på denne måde. Nu kigger vi som koncern fremad og er tilfredse med, at der er sat punktum i en ellers dybt beklagelig sag,” siger Pål Thore Krosby.

I lighed med politiet har Aller Media A/S haft et stort ønske om at komme til bunds i sagen og har derfor samarbejdet fuldt med politiet, efter at Højesteret præciserede retningslinjerne for, hvordan en grundig efterforskning kunne gennemføres uden at krænke kildebeskyttelsen.

Aller Media initierede desuden i 2014 en ekstern, uvildig undersøgelse for at få afdækket, hvordan anvendelsen af de ulovlige metoder har kunnet finde sted, og hvem der i givet fald var ansvarlige for dette. Parallelt hermed implementerede Aller Media A/S endvidere en handlingsplan med det formål at sikre koncernen bedst muligt mod, at nogen former for ulovlige metoder kunne blive anvendt fremadrettet.

”Vi har siden 2014 haft stort fokus på at styrke forankringen af forsvarlig adfærd på tværs af koncernen gennem en styrkelse af eksisterende regler og procedurer samt indførelsen af nye initiativer – herunder blandt andet etableringen af en whistleblower-ordning og omlægningen af SE og HØRs redaktionelle profil. Det er derfor tilfredsstillende, at retten i fastsættelsen af bøden anerkender de initiativer, vi har gennemført som en del af oprydningsprocessen,” siger Pål Thore Krosby.

Kontaktoplysninger

Kasper Kankelborg
Kommunikationschef, Aller Media A/S
Kasper.Kankelborg@aller.com
+45 26 13 57 71

Om Aller Media A/S
Det danske Aller Media A/S er et datterselskab af Aller Holding A/S, som også har aktiviteter i Norge, Sverige og Finland.

Aller Medias A/S hovedaktiviteter er opdelt i tre forretningsområder:

  • Udgiverenhed med produktion og udgivelse af egne ugeblade og magasiner på print og digitale platforme.
  • Leisure med salg af rejser gennem selskaberne Nyhavn Rejser, Kulturrejser og Nilles Rejser.
  • Medie Marketing services med produktion af kundemagasiner og medlemsblade samt salg af kommunikationsløsninger og rådgivning gennem Datagraf Communications, DG Media og Aller Client Publishing.

På udgiverområdet er Aller Media A/S den førende udgiver af magasiner og ugeblade i Danmark med en markedsandel på 71 pct. på ugeblade og 22 pct. på magasiner. I Danmark har Aller Media A/S inklusive datterselskaber 792 ansatte.

For yderligere information se www.aller.dk.