Aller Media A/S tredobler driftsoverskud

19.01.2017

Aller Media A/S har i dag fremlagt årsregnskabet for 2015/2016, der viser, at den negative udvikling i indtjeningen er vendt. Selskabet opnår det bedste resultat i tre år og lander et overskud før skat på 29 mio. kroner. En markant forbedring på 47 mio. kroner sammenlignet med året før.

Aller Media A/S, det danske datterselskab under Aller Holding A/S, som også har omfattende aktiviteter i Norge, Sverige og Finland, har i dag offentliggjort årsregnskabet for 2015/2016, der løber fra den 1. oktober 2015 til den 30. september 2016. Det danske selskab bevarede en høj nettoomsætning på 1.518 mio. kroner, mens driftsresultatet (EBITDA) landede på 64 mio. kr. – en klar forbedring sammenlignet med sidste regnskabsår, hvor EBITDA var 21 mio. kroner. Årets resultat før og efter skat blev hhv. 29 mio. kroner og 19 mio. kroner.

”Det er tilfredsstillende, at vi efter to udfordrende år igen leverer et resultat, der afspejler kvaliteten af vores produkter og den forretningsmæssige udvikling selskabet har gennemgået, siden vi lancerede Safari-strategien tilbage i 2012/2013. Vi har igennem hele perioden skabt en solid omsætningsvækst, men det er først i seneste regnskabsår, at vi på tværs af hele selskabet også ser effekten af vores strategi slå ordentligt igennem på bundlinjen,” siger adm. direktør Pål Thore Krosby.

Indholdsudvikling central for væksten

Aller Media A/S’ hovedaktiviteter består udover medievirksomhed af medie marketing services gennem ejerskab af bureauerne Aller Client Publishing, Datagraf Communications og DG Media samt salg af rejser gennem selskaberne Nyhavn Rejser, Kultur Rejser Europa, Nilles Rejser, Beach Tours og Aller Travel i Norge. Selskabet har igennem året arbejdet målrettet med den strategiske udvikling af de tre forretningsområder hver for sig og samlet samt opløsningen af fagsiloer i organisationen, hvor en ny struktur for de kommercielle funktioner blev rullet ud i foråret.

”Alle tre forretningsområder har gjort det godt, men særligt vores udgiver- og rejseforretning markerer sig ved at levere resultater, der har været bedre end forventet. Samtidigt er vi begyndt at kapitalisere på de redaktionelle og kommercielle muligheder, vi med udviklingen af vores organisation skaber i krydsfeltet mellem de tre forretningsben,” siger Pål Thore Krosby og fremhæver den udvidede markedsforståelse, Aller Media A/S har åbnet op for med etableringen af forretningsområderne inden for media marketing services og rejser.

”Selvom vi ikke længere kun er et mediehus, men også et marketinghus og en oplevelseskoncern, så er det evnen til at producere relevant indhold af høj kvalitet, der fortsat er hjertet i Aller. Det er nemlig vores medier og store kundeindsigt, der binder vores tre forretningsområder sammen og muliggør opbygningen af nye forretningsmæssige økosystemer, hvor vi kan skabe flere og tættere relationer til vores læsere og tilbyde flere attraktive kommercielle løsninger til vores B2B-kunder.”

Ifølge Pål Thore Krosby er fokusområder for det indeværende regnskabsår at fortsætte udviklingen af nye forretningsmodeller på tværs af de tre forretningsben og få dem til at spille stærkere sammen både digitalt og analogt.

For regnskabsåret 2016/2017 forventer Aller Media A/S et tilfredsstillende og positivt resultat på samme niveau som 2015/2016.

Nøgletal Aller Media A/S

2015/2016 (mio.kr.)
Nettoomsætning 1.518
Driftsresultat (EBITDA) 64
Årets resultat 19

2014/2015 (t.kr.)
Nettoomsætning 1.545
Driftsresultat (EBITDA) 16
Årets resultat (18)

Om Aller Media A/S

Det danske Aller Media A/S er et datterselskab af Aller Holding A/S, som også har aktiviteter i Norge, Sverige og Finland.

Aller Medias A/S hovedaktiviteter er opdelt i tre forretningsområder:

  • Udgiverenhed med produktion og udgivelse af egne ugeblade og magasiner på print og digitale platforme.
  • Medie Marketing services med produktion af kundemagasiner og medlemsblade samt salg af kommunikationsløsninger og rådgivning gennem Datagraf Communications, DG Media og Aller Client Publishing.
  • Leisure med salg af rejser gennem selskaberne Nyhavn Rejser, Kulturrejser Europa, Nilles Rejser, Beach Tours og Aller Travel i Norge.

På udgiverområdet er Aller Media A/S den førende udgiver af magasiner og ugeblade i Danmark med en markedsandel på 71 pct. på ugeblade og 22 pct. på magasiner. I Danmark har Aller Media A/S inklusive datterselskaber 737 ansatte.

www.aller.dk.

For yderligere information kontakt venligst

Kasper Kankelborg
Kommunikationschef, Aller Media A/S
Kasper.Kankelborg@aller.com
+45 26 13 57 71