Aller Media A/S er uenig i Højesterets kendelse

08.01.2015

Aller Media A/S er uenig i den kendelse, som Højesteret i dag har afgivet, der betyder, at politiet får fuld adgang til det beslaglagte materiale. Højesterets kendelse fastslår, at gennemsynet skal ske i retten med tilstedeværelse af både anklagemyndigheden og Aller Media A/S for at sikre, at det materiale, der ikke har noget med sagen at gøre, ikke kommer til politiets kendskab og indgår i efterforskningen.

Aller Media A/S mener, at Højesterets afgørelse ikke i tilstrækkelig grad har taget hensyn til kildebeskyttelsen. Afgørelsen er af stor principiel karakter og kan betyde, at det fremover vil blive lettere for politiet at få adgang til mediers kildemateriale. Det kan få vidtrækkende konsekvenser for mediers brug af kilder og dermed pressefriheden.

Aller Media A/S mener, at informationer, der er givet af kilder i al fortrolighed, skal have samme beskyttelse uanset hvilket medie, de er givet til. Aller Media A/S mener ikke, at der kan skelnes mellem hvorvidt fortrolig information er givet til at tilvejebringe underholdende journalistik eller til journalistik, der har en samfundsmæssig karakter. Mange medier bringer begge typer af indhold, der er ingen klare grænser, det vil ikke fungere i praksis og det kan ende i smagsdommeri, som medierne i Danmark på ingen måde kan acceptere.

Aller Media A/S’ synspunkt er – og har hele tiden været – at alt materiale, der vedrører tys-tys-kilden naturligvis skal indgå i efterforskningen, og Aller Media A/S har gennem hele sagsforløbet samarbejdet med politiet om at fremskaffe de oplysninger, som er relevante for sagen.

Derfor har Aller Media A/S allerede lagt alt det materiale frem, der vedrører tys-tys-kilden og som politiet vil finde i det beslaglagte materiale.

Aller Media A/S ønsker naturligvis at sagen vedrørende tys-tys-kilden skal efterforskes, men at det sker under hensyn til beskyttelse af de kilder, der intet har med sagen at gøre.

Politiet har i forbindelse med sagen også mistænkt Aller Media A/S for at have betalt ulovlige kilder hos politiet, hoffet, tårnet i lufthavnen og hos et flyselskab. Denne udvidelse af sagen er Aller Media A/S på ingen måde enig i og mener ikke, at der er grundlag for videre efterforskning af disse forhold.

Det er beklageligt, at Højesteret ikke er enig i disse synspunkter og ikke har vægtet hensynet til kildebeskyttelse højere.

I den videre proces vil Aller Media gøre alt inden for de rammer, Højesteret nu har vedtaget for at sikre kildebeskyttelsen bedst muligt i den videre proces.

For yderligere information, kontakt venligst Aller Media A/S’ advokat Martin Dahl Pedersen på mobil: 2486 0017.