Aller Media igangsætter en intern undersøgelse på SE og HØR

28.04.2014

Der igangsættes nu en uvildig undersøgelse på SE og HØR, som skal belyse, hvorvidt de påståede beskyldninger om systematisk overvågning af kendte og kongeliges kreditkortinformationer er blevet anvendt som arbejdsmetode i perioden 2008 – 2012.

På baggrund af en roman, der er skrevet af en tidligere medarbejder på SE og HØR, hvor fiktion og journalistens opfattelse af hændelser på redaktionen sammenblandes, fremkommer BT i dag med en række beskyldninger. De handler om, at SE og HØR skulle have foretaget systematisk overvågning af kendte og kongeliges kreditkortinformationer for at kortlægge deres færden.

SE og HØRs nuværende chefredaktør Niels Pinborg har tidligere i dag taget skarpt afstand fra sådanne metoder, og har forsikret, at de ikke finder anvendelse på SE og HØR og heller ikke kommer til det fremover.

Aller Medias administrerende direktør Pål Thore Krosby bakker Niels Pinborg op i dette synspunkt og udtaler:

”Vi er overraskede over de oplysninger, der bringes frem i BT i dag. Hvis de påståede beskyldninger om systematisk overvågning er korrekte, tager vi naturligvis afstand fra sådanne metoder. Derfor ønsker vi at få kortlagt, hvad der er foregået på SE og HØR i den omtalte periode, og igangsætter nu en uvildig undersøgelse af påstandene.

Vi kan forstå, at der sandsynligvis igangsættes undersøgelser af sagen hos Politiet, og vi vil i denne forbindelse tilbyde Politiet og andre offentlige myndigheder vores fulde samarbejde. Vi har al mulig interesse i at få denne sag afdækket, da vi naturligvis forventer af vores chefredaktører og medarbejdere i øvrigt, at de udfører deres arbejde inden for lovens rammer.”

Pål Thore Krosby har ikke yderligere kommentarer til denne sag, så længe undersøgelsen foregår.

Kasper Kankelborg
Pressekontakt
E-mail: kasper.kankelborg@aller.dk
Mobil: 26 13 57 71