Aller Media øger fokus på strategien og tilpasser forretningen

24.09.2014

Aller Media øger fokus på Safari-strategien og tager konsekvenserne af et presset mediemarked inden for de dele af forretningen, som ikke lever op til forventningerne.

Aller Media A/S, det danske datterselskab under Aller Holding A/S, gennemfører i dag en række ændringer, som skal sikre en fortsat lønsom forretning. Ændringerne kommer med planen om at styrke den samlede forretning og sikre, at alle dele af virksomheden understøtter Safari-strategien, der skal ruste virksomheden til at fortsætte med at bevare og udvikle en sund kerneforretning samtidig med, at der tilføres ny omsætning gennem innovation og opkøb.

Som en konsekvens af udviklingen i mediemarkedet og ønsket om et øget fokus på Safari-strategien, lukkes de printprodukter og digitale forretninger, som ikke længere er lønsomme eller som ikke længere understøtter strategien. I stedet rettes fokus på at udvikle de sunde dele af kerneforretningen både på print og digitalt samt sikre et optimalt fundament for udviklingen af nye produkter og forretninger.

”Vi har en strategi, som vi følger og som skal ruste os til fremtiden, men som alle andre medievirksomheder, oplever vi et presset marked, som hele tiden kræver, at vi justerer vores portefølje og sikrer, at alle dele af forretningen er lønsomme. Derfor foretager vi nu et greb, hvor vi har valgt at lukke nogle printprodukter rettet mod unge, da netop denne målgruppe i stigende grad fravælger print til fordel for digitale medier,” fortæller administrerende direktør i Aller Media, Pål Thore Krosby.

Tilpasningen af forretningen betyder, at en række mindre udgivelser rettet mod unge-målgruppen lukkes. Det er Street Boys, Topmodel og Frikvarter.

Derudover lukker Aller Media gratismagasinet Mor og printudgaven af Tidens Kvinder. Tidens Kvinder fortsætter og videreudvikles som digitalt brand, da stofområdet har en stærk digital tilstedeværelse.

Endvidere reviderer Aller Media de digitale satsninger, som betyder, at X-priser og slankedoktor.dk sættes til salg, og at den digitale forretning omstruktureres generelt.

”Selvom vi nu reducerer og justerer enkelte af vores digitale satsninger, betyder det ikke, at vi bliver mindre offensive. Vi skal derfor fortsat styrke vores digitale tilstedeværelse og sikre, at vores evner til at skabe stor trafik på vores sites kanaliseres over i kommerciel forretning. Vi retter desuden vores digitale fokus på alene at understøtte kerneforretningen, vores innovationsstrategi samt udvikling af nye digitale produkter og forretninger, som knytter sig til vores økosystemer inden for primært leisure og med fokus på kvinde-målgruppen. Jeg beklager, at vi i forbindelse med gennemførelse af disse ændringer desværre må sige farvel til 23 fastansatte medarbejdere,” fortsætter administrerende direktør, Pål Thore Krosby.

Om Aller Media A/S i Danmark
Aller Media A/S er den førende udgiver af magasiner og ugeblade i Danmark med et samlet ugentligt oplag på omkring 729.000 eksemplarer, og hver uge læser cirka 2 mio. danskere et af Allers mere end 20 blade og magasiner. I Danmark er Allers markedsandel på ugeblade 72 pct. og 26 pct. på magasiner.

Sideløbende med blad- og magasinproduktion øges indtægtsstrømmene på de digitale og mobile platforme. Aller Media har mere end 1 mio. unikke månedlige brugere, og er nr. 8 på den digitale udgiverliste, som Danske Medier Research (tidl. FDIM) står bag. I løbet af de seneste år har Aller udviklet og lanceret det globale onlineunivers Royalista, tabletmagasinet The Nordic Courier og ordspilsappen Wordbase.

Siden 2013 har Aller gjort opkøb i rejsebranchen og ejer således 70 pct. af aktierne i Nyhavn Rejser og 95 pct. af aktierne i Kulturrejser Europa. Derudover ejer Aller også Datagraf-koncernen, som omfatter DG Media og Datagraf Communications, der er specialiseret i redaktionel kommunikation, client publishing og content marketing.

I Danmark har Aller ca. 600 ansatte. Det danske Aller Media A/S er et datterselskab af Aller Holding, som også har aktiviteter i Norge, Sverige og Finland. For yderligere information se www.aller.dk og www.allerholding.dk.