Aller Media A/S øger omsætningen

22.01.2015

Aller Media A/S er i dag klar med årets resultat, der i seneste regnskabsår 2013/2014 viser en stigning i nettoomsætningen med 16 %. Den øgede omsætning skyldes de seneste års investeringer i rejsebranchen samt de afledte synergier til medieforretningen, der også fremadrettet skal skabe yderligere vækst sammen med nye opkøb, investeringer i digitale produkter samt udvikling af nye forretningsområder. Lønsomheden blev dog i løbet af året præget af store omkostninger i forbindelse med SE og HØR-sagen, investeringer samt omstruktureringer.

Aller Media A/S, det danske datterselskab under Aller Holding A/S, som også har omfattende aktiviteter i Norge, Sverige og Finland, har i dag offentliggjort årsregnskabet for 2013/2014. Det danske selskab kommer ud af det seneste regnskabsår med en nettoomsætning på 1.295 (mio kr.), som er en stigning på 16 % i forhold til sidste års nettoomsætning på 1.117 (mio kr.), et driftsresultat på minus 3,7 mio. kroner og et resultat før skat på minus 7,9 mio. kroner.

Investeringer i rejsebranchen skaber vækst

Med de seneste års investeringer i rejsebranchen og udviklingen af nye økosystemer begynder Aller Medias Safari-strategi for alvor at tage form, som det kan aflæses af årets resultat. Også fremover vil kombinationen af salg af rejser, den eksisterende digitale- og printforretning samt Aller Client Publishing, der senest er vokset med køb af Datagraf koncernen, sikre virksomheden vækst. Det kan allerede aflæses i resultaterne for det nye regnskabsårs første kvartal, hvor især salg af rejser i Aller Medias to rejsebureauer, Nyhavn Rejser og Kulturrejser Europa, langt overstiger forventningerne, og der er planer om at foretage flere opkøb i løbet af året. Aller Medias printforretning har stadig en fornuftig lønsomhed trods et presset mediemarked, som er præget af en generel oplagsnedgang.

”Jeg er meget tilfreds med, at vi nu for alvor oplever effekten af vores Safari-strategi, hvor vi med investeringer i rejsebranchen og udvikling af vores nye rejseunivers kan se, hvordan vi med vores markedsindsigt, unikke indhold, digitale tilstedeværelse og kompetencer inden for event kan udvikle nye produkter til vores læsere og annoncører. Produkter, som blandt andet bliver produceret af vores client publishing-forretning og som er født og udviklet i vores innovationsafdeling. På den måde får vi maksimal kraft bag vores strategi, og derfor har jeg høje forventninger til det nye regnskabsår, hvor vi allerede efter første kvartal kan se lovende resultater,” fortæller adm. direktør Pål Thore Krosby.

Årets resultat er naturligvis påvirket af omkostninger i forbindelse med SE og HØR-sagen. Udviklingen i mediemarkedet generelt og efterårets lukning af de printprodukter og digitale forretninger, der ikke længere var lønsomme eller som ikke længere understøttede Safari-strategien, påvirker ligeledes årets resultat negativt.

”Det er klart, at SE og HØR-sagen – både i forbindelse med de direkte omkostninger og den påvirkning sagen igennem en længere periode havde for hele organisationen – naturligvis har haft en stor negativ effekt på årets resultat. Samtidig valgte vi at lukke de dele af vores forretning, der ikke længere var lønsomme, hvilket også har haft betydning for resultatet. Til gengæld mener jeg, at vi med vores nye organisation og kraftfulde strategi står godt rustet til fremtiden og de udfordringer, vi vil møde,” fortsætter adm. direktør Pål Thore Krosby.

Aller Media A/S’ årsregnskab for 2013/2014 løber fra den 1. oktober 2013 til den 30. september 2014. Det forventes, at indtjeningen fra kerneforretningen fastholdes på samme niveau for regnskabsåret 2014/2015, mens omsætningen forventes øget med udvikling af de opkøb, der er foretaget samt med udvikling af nye forretningsområder og nye opkøb.

 

Nøgletal Aller Media A/S

2013/2014 (t.kr.)

Nettoomsætning 1.295.000

EBITDA 23.230

Driftsresultat (EBIT) (3.700)

Finans netto (4.215)

Resultat før skat (7,950)

Årets resultat (8.559)

 

2012/2013 (t.kr.)

Nettoomsætning 1.117.000

EBITDA 71.000

Driftsresultat (EBIT) 68.000

Finans netto 20.000

Resultat før skat 88.000

Årets resultat 66.000

 

Om Aller Media A/S i Danmark

Aller Media A/S er den førende udgiver af magasiner og ugeblade i Danmark med et samlet ugentligt oplag på omkring 729.000 eksemplarer, og hver uge læser cirka 2 mio. danskere et af Allers mere end 20 blade og magasiner. I Danmark er Allers markedsandel på ugeblade 72 pct. og 26 pct. på magasiner.

Sideløbende med blad- og magasinproduktion øges indtægtsstrømmene på de digitale og mobile platforme. Aller Media A/S har mere end 1 mio. unikke månedlige brugere, og er nr. 8 på den digitale udgiverliste, som Danske Medier Research (tidl. FDIM) står bag. I løbet af de seneste år har Aller udviklet og lanceret det globale onlineunivers Royalista, tabletmagasinet The Nordic Courier og ordspilsappen Wordbase.

Siden 2013 har Aller gjort opkøb i rejsebranchen og ejer således 70 pct. af aktierne i Nyhavn Rejser og 95 pct. af aktierne i Kulturrejser Europa. Derudover ejer Aller også Datagraf-koncernen, som omfatter DG Media og Datagraf Communications, der er specialiseret i redaktionel kommunikation, client publishing og content marketing.

I Danmark har Aller ca. 600 ansatte. Det danske Aller Media A/S er et datterselskab af Aller Holding, som også har aktiviteter i Norge, Sverige og Finland. For yderligere information se www.aller.dk og www.allerholding.dk.

 

For yderligere information kontakt venligst

Pål Thore Krosby

Adm. direktør, Aller Media A/S

Tlf.: 72 34 20 00

 

Maria Sennels

Pressechef, Aller Media A/S

Tlf.: 21 46 00 77