Aller Media runder 1,5 mia. kroner i omsætning

22.01.2016

Aller Media A/S har i det seneste regnskabsår for 2014/2015 øget nettoomsætningen 19% til 1.544,7 mio. kroner. Væksten drives af investeringerne i rejsebranchen og media marketing services, mens omstruktureringer, ændringer i momsloven samt investeringer i den fortsatte udvikling af koncernen kostede på bundlinjen. Adm. direktør Pål Thore Krosby forventer et positivt resultat for det indeværende regnskabsår 2015/2016.

Aller Media A/S, det danske datterselskab under Aller Holding A/S, som også har omfattende aktiviteter i Norge, Sverige og Finland, har i dag offentliggjort årsregnskabet for 2014/2015, der løber fra den 1. oktober 2014 til den 30. september 2015. Det danske selskab øgede nettoomsætningen fra 1.298,6 mio. kr. til 1.544,7 mio. kr., mens driftsresultatet (EBITDA) faldt fra 23,7 mio. kr. til 21 mio. kr. Årets resultat blev minus 17,6 mio. kroner.

Nye forretningsområder skaber vækst
Aller Media A/S oplevede en fornuftig udvikling i selskabets udgiverforretning, som på trods af faldende oplag og et presset annoncemarked fortsat er et meget lønsomt forretningsområde. Allers øvrige forretningsområder inden for rejser og media marketing services, der er etableret som et led i koncernens langsigtede strategi, har bidraget tilfredsstillende til årets resultat. Det er bl.a. opkøbet af DG Media A/S og Datagraf Communications A/S den 1. oktober 2014 og opkøbet af aktiemajoriteten i Nilles Rejser A/S den 1. januar 2015, der har drevet omsætningsvæksten i regnskabsåret 2014/2015.

”Jeg er tilfreds med, at vi har fået konsolideret vores aktiviteter inden for rejser og media marketing services med seks stærke selskaber, så vi fremadrettet har fået etableret et bredere grundlag for vækst og en stabil indtjening i koncernen som helhed,” siger adm. direktør Pål Thore Krosby og fortsætter:

”Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, at væksten på toplinjen endnu ikke er lønsom, men inden for alle tre forretningsben var det nødvendigt at gennemføre nogle strategi- og organisationsjusteringer, så vores virksomhed er tilpasset markedsvilkårene. Dels lukkede vi nogle aktiviteter, som ikke var økonomisk bæredygtige, og dels justerede vi vores fokus i enkelte afdelinger for bedre at kunne understøtte vores langsigtede vækststrategi. Det er ekstraordinære omkostninger relateret hertil, som sammen med udgifterne til den ændrede momslov, der slår negativt ud på bundlinjen. ”

Produkt- og indholdsudvikling vil sikre nye indtægtsstrømme
Investeringerne i rejsebranchen og media marketing services har skabt grobund for at udvikle nye indholdsformater og kommercielle produkter på tværs af hele koncernen, og det stiller Aller Media A/S i en gunstig position, da der fortsat ligger et stort potentiale i at integrere disse forretningsområder yderligere med medieforretningen.

”De seneste tre års investeringer har styrket koncernens samlede markedsposition og udvidet vores markedsforståelse, så vi ude i alle afdelinger og brands arbejder på at skabe flere nye produkter og tjenester, som opstår i krydsfeltet mellem de forskellige forretningsben. Det giver os nogle redaktionelle og kommercielle muligheder, som er de færreste mediehuse forundt,” siger Pål Thore Krosby.

”Jeg kunne godt have ønsket mig, at vi tidligere i processen havde været dygtigere til at kapitalisere på denne udviklingskraft, men det har taget lidt længere tid end forventet at omstille vores organisation til at eksekvere på strategien. Det er vi nået rigtigt langt med nu. I 2016 kommer vi derfor til at skrue ned for investeringsniveauet og fokusere skarpt på vores indtægtsstrømme, så vi i endnu højere grad får realiseret det store kommercielle potentiale, vores nuværende opkøb har givet os,” fortsætter Pål Thore Krosby.

Aller Media A/S er kommet godt fra start i det nye regnskabsår for 2015/2016 og har i de tre første måneder realiseret en tilfredsstillende omsætning og indtjening. For hele regnskabsåret 2015/2016 forventer Aller Media A/S en nettoomsætning, der er lidt over sidste års niveau og et tilfredsstillende og positivt resultat på bundlinjen.

Nøgletal Aller Media A/S

2014/2015 (t.kr.)
Nettoomsætning 1.544.694
Driftsresultat (EBITDA) 21.990
Finans netto 5.309
Resultat før skat (16.081)
Årets resultat (17.645)

2013/2014 (t.kr.)
Nettoomsætning 1.298.615
Driftsresultat (EBITDA) 23.681
Finans netto (4.216)
Resultat før skat (7.501)
Årets resultat (8.109)

 Om Aller Media A/S

Aller Medias A/S hovedaktiviteter er opdelt i tre forretningsområder:

  • Udgiverenhed med produktion og udgivelse af egne ugeblade og magasiner på print og digitale platforme.
  • Leisure med salg af rejser gennem selskaberne Nyhavn Rejser, Kulturrejser og Nilles Rejser.
  • Medie Marketing services med produktion af kundemagasiner og medlemsblade samt salg af kommunikationsløsninger og rådgivning gennem Datagraf Communications, DG Media og Aller Client Publishing.

På udgiverområdet er Aller Media A/S den førende udgiver af magasiner og ugeblade i Danmark med en markedsandel på 71 pct. på ugeblade og 22 pct. på magasiner. I alt læser flere end 2.6 mio. danskere hver måned et af Aller Media A/S’ mere end 25 blade og magasiner. Sideløbende med blad- og magasinproduktion øges indtægterne på de digitale og mobile platforme, og med knap 1.8 mio. månedlige brugere er Aller Media A/S nr. 6 på den digitale udgiverliste, som Danske Medier Research står bag.

I Danmark har Aller Media A/S inklusiv datterselskaber  792 ansatte. Det danske Aller Media A/S er et datterselskab af Aller Holding A/S, som også har aktiviteter i Norge, Sverige og Finland. For yderligere information se www.aller.dk  og www.allerholding.dk.

For yderligere information kontakt venligst

Kasper Kankelborg
Kommunikationschef, Aller Media A/S
Kasper.Kankelborg@aller.dk
Mobil: +45 26 13 57 71