Aller Media satser på rejsebranchen som nyt forretningsområde

16.08.2013

Aller Media A/S har købt aktiemajoriteten i rejsebureauet Nyhavn Rejser A/S. Rejsebranchen passer godt til Aller Medias filosofi om at underholde, fordybe og berige, og opkøbet er det første vigtige skridt i medievirksomhedens ambitiøse strategi for opkøb og investeringer frem mod 2015.

 

Aller Media A/S, det danske datterselskab under Aller Holding A/S, som også har omfattende aktiviteter i Norge, Sverige og Finland, har i dag opkøbt 70 pct. af aktierne i rejsebureauet Nyhavn Rejser A/S, der i 2012 omsatte for cirka 260 mio. kroner.

Det vanskelige mediemarked vil på langt sigt udfordre Aller Medias kerneforretning, og derfor har det danske Aller Media A/S i 2012 lanceret en strategi, der inden for tre år skal tilføre virksomheden markant ny omsætning med god lønsomhed. Opkøbet af Nyhavn Rejser A/S er en vigtig milepæl for Aller Media og Aller koncernen, der siden efteråret har arbejdet målrettet med at identificere ny forretning både inden for og uden for mediemarkedet, hvor der er potentiale for at skabe synergi med den eksisterende kerneforretning.

”Nyhavn Rejser har et meget stærkt brand og er en sund og attraktiv virksomhed, der siden 2010 har oplevet tocifrede vækstrater. Vi ser et godt strategisk match mellem vores kerneforretning og Nyhavn Rejser, som sikrer en god platform for fremtidig vækst og udvikling,” fortæller Pål Thore Krosby, adm. direktør Aller Media A/S og fortsætter:

”Rejsebranchen passer godt til vores filosofi om at underholde, fordybe og berige, og der er i begge brancher et stort fokus på livsstil og oplevelser. Rejser er et stadigt større interesseområde for vores læsere, og ved at tilbyde rejser kan vi udfylde en endnu større del af vores læseres liv i forlængelse af vores eksisterende mediers indhold. Jeg har en klar forventning om, at vi kommer til at realisere flere investeringer i den kommende tid.”

Mange muligheder med Aller-ejerskab

Nyhavn Rejser A/S fortsætter som et selvstændigt selskab i Aller Media A/S, og det nye ejerskab vil ikke medføre organisatoriske ændringer hos hverken Aller Media A/S eller Nyhavn Rejser A/S. Adm. direktør, Henrik Fuglsang og salgsdirektør Lars Mathiasen fortsætter som hidtil med at stå i spidsen af Nyhavn Rejser A/S, og de indgår i selskabets nye bestyrelse. De er glade for, at det er Aller Media A/S, der bliver ny hovedaktionær i selskabet:

”Aller Media er en stærk koncern med en ambitiøs vækststrategi, der ønsker at etablere sig i rejsebranchen som et nyt forretningsområde. Vi ser rigtig mange synergimuligheder mellem de ydelser, vi tilbyder i Nyhavn Rejser og Aller Medias kerneforretning inden for ugeblade og magasiner. Aller Media er oplagt som ny hovedaktionær i Nyhavn Rejser og vil i høj grad kunne bidrage til at realisere vores ambitiøse vækstmål for de kommende år. Jeg glæder mig meget til at fortsætte udviklingen af Nyhavn Rejser sammen med Aller Media,” siger Henrik Fuglsang, adm. direktør og medejer af Nyhavn Rejser A/S.

Aller Media A/S forventer, at opkøbet af Nyhavn Rejser A/S, som i 2012 havde en omsætning på cirka 260 mio. kroner og i 2013 forventer en omsætning på mere end 300 mio. kroner, vil bidrage positivt til Aller Medias top- og bundlinje.

Om Nyhavn Rejser A/S

Nyhavn Rejser blev etableret i 1988 med fokus på specialdesignede rejser og krydstogter. De seneste 20 år har familierne Fuglsang og Mathiasen været ejere af Nyhavn Rejser, og begge familier er aktivt involveret i driften ved adm. direktør Henrik Fuglsang og salgsdirektør Lars Mathiasen. De to seneste ejere sidder i bestyrelsen. Nyhavn Rejser har hovedkontor i København og beskæftiger i dag 60 medarbejdere. For yderligere information se www.nyhavn.dk

Om Aller Media A/S

Aller Media A/S er den førende udgiver af magasiner og ugeblade i Danmark med et samlet ugentligt oplag på omkring 780.000 eksemplarer, og hver uge læser mere end 2 mio. danskere et af Allers mere end 20 blade og magasiner. I Danmark er Allers markedsandel på ugeblade 72 pct. og 26 pct. på magasiner. Sideløbende med blad- og magasinproduktion bevæger Aller Media sig over på nye medieplatforme for blandt andet at møde læserne på nettet og mobilen. Aller har ca. 600 ansatte i Danmark. Aller Media A/S er et datterselskab af Aller Holding, som også har aktiviteter i Norge, Sverige og Finland. For yderligere information se www.aller.dk og www.allerholding.dk.

For yderligere information, kontakt venligst:

Pål Thore Krosby
Adm. direktør
Aller Media A/S
Tlf.: 72 34 26 01

Henrik Fulgsang
Adm. direktør
Nyhavn Rejser A/S
Tlf.: 40 92 41 64