Aller Media styrker det kommercielle fokus med ny organisation

29.04.2016

De kommercielle funktioner reorganiseres for at øge den kommercielle kraft tættere på forretningen og forstærke den kommercielle interaktion mellem udgiverforretningen og de nyeste forretningsområder inden for rejser og media marketing.

Aller Media opløser organiseringen af en dedikeret kommerciel enhed og flytter de kommercielle kompetencer ud i organisationen, så der skabes endnu større kommerciel kraft tættere på forretningen. Det sker som et led i videreudviklingen af organisationen i takt med, at Aller går ind i næste fase i SAFARI-strategien, der bl.a. har resulteret i, at medievirksomheden inden for de sidste tre år har opkøbt en række virksomheder inden for rejser og media marketing services.

”Formålet med SAFARI-strategien er at udnytte de fordele, der ligger i at anvende vores stærke indhold i nye sammenhænge og på nye kommercielle måder – både i relation til vores udgiverforretning, rejseforretning og media marketing aktiviteter. Vi har tegnet et fremtidsbillede, som fremadrettet skal udstikke retningen for vores koncern og tydeliggøre over for markedet, hvor SAFARI-strategien fører os hen. De organisationsændringer vi gennemfører nu, sætter vores indhold i centrum og sikrer, at vores organisation matcher fremtidsbilledet,” udtaler Aller Medias adm. direktør Pål Thore Krosby.

Ændringerne, som primært omfatter den kommercielle enhed, medfører, at Allers Marketing- og Event-afdeling samt Bladsalg og Kundeservice flyttes til udgiverforretningen med reference til ugebladsdirektør Anette Kokholm, mens en helt ny analyseafdeling etableres under magasindirektør Charlotte Riparbelli, der også har ansvaret for Allers mange fagredaktioner og nordiske indholdsforretning – ligeledes i udgiverforretningen. Samtidigt flyttes ansvaret for Allers mediesalg til direktør Jesper Ulsø, som er øverste ansvarlig for Allers rejseforretning og media marketing selskaber.

”I kraft af vores nye organisation sikrer vi, at der er et optimalt sammenspil mellem vores indholdsudvikling og kommercielle udvikling samtidigt med, at vores indholdsproduktion er tættere på den feedback, vi får fra markedet. Derigennem kan vi udvikle nye temaer og koncepter, der matcher efterspørgslen hos vores læsere og samarbejdspartnere samt kapitalisere på disse initiativer inden for alle tre forretningsområder,” udtaler Pål Thore Krosby.

I forbindelse med etableringen af den nye organisation stopper kommerciel direktør Kim Christian Hvidkjær i Aller Media.

”Jeg har sat utrolig stor pris på samarbejdet med Pål Thore og er meget tilfreds med de kommercielle resultater, vi har opnået gennem det sidste år. Samtidigt betragter jeg nu min mission som fuldført og har derfor valgt at stoppe,” siger Kim Christian Hvidkjær.

Også Marketingdirektør Vibeke Wolfsberg stopper i forbindelse med reorganiseringen af de kommercielle kræfter.

”Jeg vil gerne takke Kim for hans deltagelse i at formulere det fremtidsbillede, vi arbejder frem mod, hvor han samtidigt er kommet til den konklusion, at hans rolle og ansvarsområde ikke længere indeholder de udfordringer, han ønsker. Den beslutning har jeg stor respekt for. Vibeke ser også, at hendes rolle ændres i det nye fremtidsbillede, og i lighed med Kim matcher de udfordringer ikke hendes ønsker. Jeg har respekt for Vibekes beslutning og vil gerne takke for hendes store bidrag gennem årene,” siger Pål Thore Krosby

Den nye organisation træder i kraft pr. 1. maj 2016, og stillingerne som hhv. kommerciel direktør og marketingdirektør bliver ikke genbesat.

Om Aller Media A/S

Aller Medias A/S hovedaktiviteter er opdelt i tre forretningsområder:

  • Udgiverenhed med produktion og udgivelse af egne ugeblade og magasiner på print og digitale platforme.
  • Leisure med salg af rejser gennem selskaberne Nyhavn Rejser, Kulturrejser og Nilles Rejser.
  • Medie Marketing services med produktion af kundemagasiner og medlemsblade samt salg af kommunikationsløsninger og rådgivning gennem Datagraf Communications, DG Media og Aller Client Publishing.

På udgiverområdet er Aller Media A/S den førende udgiver af magasiner og ugeblade i Danmark med en markedsandel på 71 pct. på ugeblade og 22 pct. på magasiner. I alt læser flere end 2.6 mio. danskere hver måned et af Aller Media A/S’ mere end 25 blade og magasiner. Sideløbende med blad- og magasinproduktion øges indtægterne på de digitale og mobile platforme, og med knap 1.8 mio. månedlige brugere er Aller Media A/S nr. 6 på den digitale udgiverliste, som Danske Medier Research står bag.

I Danmark har Aller Media A/S inklusiv datterselskaber 792 ansatte. Det danske Aller Media A/S er et datterselskab af Aller Holding A/S, som også har aktiviteter i Norge, Sverige og Finland. For yderligere information se www.aller.dk og www.allerholding.dk.

For yderligere information kontakt venligst
Kasper Kankelborg
Kommunikationschef, Aller Media A/S
Kasper.Kankelborg@aller.com
+45 26 13 57 71