Aller Media vedkender sig ansvar i SE og HØR-sag

06.07.2016

Aller Media A/S har i dag modtaget anklagemyndighedens konklusioner i SE og HØR-sagen og har i den anledning meddelt, at selskabet vedkender sig det selskabsretlige ansvar for de ulovlige forhold, som i en periode forekom på SE og HØR. Aller Media A/S meddeler endvidere, at selskabet er rede til at betale en bøde efter domstolenes nærmere bestemmelse.

Aller Media A/S har under hensyntagen til kildebeskyttelsen igennem hele sagsforløbet samarbejdet fuldt med politiet og kan nu konstatere, at anklagemyndigheden på baggrund af politiets efterforskning er kommet frem til den samme hovedkonklusion omkring de faktiske forhold i sagen, som medievirksomheden i sin tid selv fremlagde som en del af oprydningsprocessen.

”At vi i dag vedkender os ansvaret for anvendelsen af de ulovlige metoder på SE og HØR sker i forlængelse af, at anklagemyndigheden er kommet frem til den samme konklusion som os omkring de faktiske forhold i sagen. Dette ansvar ser vi som en helt essentiel del af vores oprydningsproces samtidigt med, at vi anerkender konsekvenserne heraf. Jeg skal endnu engang stærkt beklage overtrædelserne på SE og HØR over for de berørte eksterne parter og ser frem til, at vi nu kan se en afslutning på sagen,” siger Aller Medias adm. direktør Pål Thore Krosby.

Efter at Aller Media A/S vedkender sig de ulovlige forhold på SE og HØR i perioden fra 2008 til 2011, afventer selskabet, at domstolene fastsætter den bøde, som virksomheden skal betale.

“Vi har som selskab en forpligtelse til at få ryddet op og sikre, at noget lignende ikke kan ske igen. Endvidere har sagen påvirket koncernen siden 2014, og af hensyn til både vores medarbejdere og forretning ønsker vi at medvirke til, at sagen bliver afsluttet,” siger Pål Thore Krosby, der samtidigt finder det tilfredsstillende, at situationen er uændret i forhold til de ledelsesmæssige dispositioner, som Aller Media A/S gennemførte kort efter sagens begyndelse.

”Tilbage i 2014 foretog vi på baggrund af den eksterne, uvildige undersøgelse en grundig samlet vurdering af hvilke kriterier, der var afgørende for og havde konsekvenser for den enkeltes ansættelsesforhold. Det handlede overvejende om, hvorvidt man havde haft ledelsesansvar, været aktivt medvirkende til eller havde haft specifik viden om de ulovlige forhold. Sammenstillet med de principper og standarder, vi ønsker at drive virksomhed efter, fik det dengang en række personalemæssige konsekvenser. Da politiets efterforskning ikke har frembragt nye væsentlige oplysninger, ser vi ingen anledning til at disponere anderledes, her hvor vi står i dag,” siger Pål Thore Krosby.

Solid forankring af forsvarlig adfærd
Parallelt med gennemførelsen af den eksterne, uvildige undersøgelse, der blev afsluttet i juni 2014, implementerede Aller Media A/S en handlingsplan for at sikre koncernen bedst muligt mod, at nogen former for ulovlige metoder kunne blive anvendt fremadrettet. Handlingsplanen var fuldt implementeret den 30. september 2014 og indeholdt en række fokusområder, der var en kombination af nye initiativer og en styrkelse af eksisterende regler og procedurer.

”Ingen skal være i tvivl om, at Aller Media ønsker at være en ansvarlig virksomhed, der overholder gældende lovgivning, og som opererer med respekt for omgivelser, samfund, konkurrenter og kunder. Derfor er det også dybt beklageligt, at sagen tilbage i 2014 viste, at det var nødvendigt få styrket vores interne kontroller og gjort vores ledelseskodeks og principper endnu tydeligere. Som en del af handlingsplanen gennemgik og skærpede vi blandt andet vores redaktionelle retningslinjer og Code of Conduct på alle niveauer i koncernen. Dertil indførte vi en whistleblower-ordning og reformerede SE og HØRs redaktionelle profil,” siger Pål Thore Krosby.

Kontaktoplysninger

Kasper Kankelborg
Kommunikationschef, Aller Media A/S
Kasper.Kankelborg@aller.com
+45 26 13 57 71

Om Aller Media A/S
Det danske Aller Media A/S er et datterselskab af Aller Holding A/S, som også har aktiviteter i Norge, Sverige og Finland.

Aller Medias A/S hovedaktiviteter er opdelt i tre forretningsområder:

  • Udgiverenhed med produktion og udgivelse af egne ugeblade og magasiner på print og digitale platforme.
  • Leisure med salg af rejser gennem selskaberne Nyhavn Rejser, Kulturrejser og Nilles Rejser.
  • Medie Marketing services med produktion af kundemagasiner og medlemsblade samt salg af kommunikationsløsninger og rådgivning gennem Datagraf Communications, DG Media og Aller Client Publishing.

På udgiverområdet er Aller Media A/S den førende udgiver af magasiner og ugeblade i Danmark med en markedsandel på 71 pct. på ugeblade og 22 pct. på magasiner. I Danmark har Aller Media A/S inklusive datterselskaber 792 ansatte.

For yderligere information se www.aller.dk.