Anerkendte uvildige eksperter skal gennemføre undersøgelse hos Aller

29.04.2014

Aller Media har valgt advokat Henrik Stagetorn fra Stagetorn Wenzel Lund Poulsen og partner statsaut. revisor Mikkel Sthyr fra PwC til at lede og gennemføre en uvildig undersøgelse, der skal afdække, hvorvidt de påståede beskyldninger om systematisk ulovlig overvågning af kendte og kongeliges kreditkortinformationer er blevet anvendt som arbejdsmetode på SE og HØR i perioden 2008 – 2012.

Det bliver to af Danmarks mest anerkendte rådgivningshuse, der skal undersøge, om der i perioden fra 2008-2012 er blevet foretaget systematisk ulovlig overvågning af kendte og kongeliges kreditkortinformationer på SE og HØR, som det påstås i en roman skrevet af en tidligere medarbejder på SE og HØR, hvor fiktion og journalistens opfattelse af hændelser på SE og HØRs redaktion i denne periode sammenblandes.

Hvis de påståede beskyldninger om systematisk ulovlig overvågning er korrekte, tager Aller Media skarpt afstand fra sådanne metoder. Mediekoncernen ønsker derfor at få kortlagt, om der er foregået noget ulovligt på SE og HØR i perioden fra 2008-2012.

Den uvildige undersøgelse skal således afdække om en eventuel systematisk ulovlig overvågning har fundet sted, hvordan det i givet fald har været muligt, samt hvem der i givet fald har været ansvarlig og taget beslutning om at igangsætte og tillade, at overvågningen har fundet sted.

Resultatet af undersøgelsen vil, såfremt der foreligger beviser for, at der er foregået noget ulovligt på SE og HØR, betyde, at der igangsættes handlinger, så det sikres, at ulovlige og uregelmæssige metoder ikke kan forekomme igen.

Aller Media forventer, at undersøgelsens resultater foreligger inden for de kommende uger under forudsætning af, at der gives adgang til alle relevante informationer fra tredjemand. Indtil undersøgelsen er gennemført, er det ikke muligt at sige, hvilke yderligere konsekvenser undersøgelsens resultater eventuelt kan få.

”Vi har valgt at sætte os selv på sidelinjen og lade de eksterne eksperter få frie hænder til at foretage den uvildige undersøgelse, da vi udelukkende er interesseret i at få hele sandheden samt alle væsentlige oplysninger om hændelsesforløbet frem til belysning af, hvorvidt der er foregået ulovligheder på SE og HØR,” udtaler administrerende direktør Pål Thore Krosby.

Det er administrerende direktør i Aller Media A/S, Pål Thore Krosby, der har valgt at igangsætte den uvildige undersøgelse.

Pål Thore Krosby har ikke yderligere kommentarer til undersøgelsen, før resultaterne foreligger.

Kontaktinformation
Kasper Kankelborg
Pressekontakt
E-mail: kasper.kankelborg@aller.dk
Mobil: 26 13 57 71