Årsregnskab: Aller Media fastholder indtjeningen

18.01.2013
PTK pressemeddelelse
Aller Media A/S fastholder driftsindtjeningen på niveau med sidste regnskabsår på trods af et udfordret mediemarked med fortsat faldende oplag og læsertal. En ny offensiv strategi skal hæve toplinjen frem mod 2015. Aller Media A/S, det danske datterselskab under Aller Holding A/S, som også har omfattende aktiviteter i Norge, Sverige og Finland, har i dag offentliggjort årsregnskabet for 2011/2012. Det danske selskab kommer ud af det seneste regnskabsår med et driftsresultat på 52 mio. kroner og et resultat før skat på 45 mio. kroner. Dermed fastholdes indtjeningen på niveau med sidste regnskabsperiode 2010/2011, selvom omsætningen, som en konsekvens af vanskelige mediemarked, falder 5 pct. til 1,2 mia. kroner.
”Jeg er tilfreds med, at vi fastholder lønsomheden i et hårdt presset mediemarked og har en driftsindtjening, der er på niveau med sidste år, selvom vores omsætning falder en smule. Vi har fortsat en meget sund kerneforretning, og vores vedvarende fokus på effektiviseringer og omkostningsstyring sikrer, at vores forretning er tilpasset markedsvilkårene og den nuværende konkurrencesituation,” udtaler Pål Thore Krosby, adm. direktør Aller Media A/S.
Aller Media har i regnskabsåret 2011/2012 reduceret de faste og variable omkostninger med 65 mio. kroner. Derudover bidrager udgivelsen af en række gratismagasiner og client publishing aktiviteter positivt til bundlinjen efter en strømlining af aktiviteterne i starten af 2012, og det vil fortsætte med at være et strategisk fokusområde med yderligere vækstpotentiale i 2012/2013.
Offensiv treårsstrategi skal hæve toplinjen
Et vanskeligt mediemarked vil på lang sigt presse Aller Medias eksisterende forretningsmodel, og derfor har det danske Aller Media i 2012 lanceret en treårig koncernstrategi, der indenfor tre år skal tilføre virksomheden markant ny omsætning med god lønsomhed. Strategien har fået betegnelsen Safari:
”Vores safaristrategi består af tre ben; vi vil satse benhårdt på at udvikle og fastholde vores lukrative kerneforretning på print, vi vil gennem en ambitiøs og struktureret tilgang til innovation forny alle dele af vores forretning, så vi bliver Danmarks mest innovative medievirksomhed, og vi vil offensivt gennem opkøb investere i tilgrænsende nye og lønsomme forretningsområder,” fortæller Pål Thore Krosby og fortsætter:
”Vi har siden lanceringen af strategien arbejdet målrettet med at tænke nyt og identificere ny forretning, og vi ser et stort potentiale i at investere i randzonerne af mediemarkedet, hvor vi kan skabe synergier med vores eksisterende kerneforretning. Jeg har en klar forventning om, at vi kommer til at realisere en eller flere investeringer i løbet af de kommende år.”

 

Derudover vil Aller Media ifølge Pål Thore Krosby fortsætte med at have fokus på omkostningsstyring og effektiviseringer, og det forventes at indtjeningen fastholdes på samme niveau for regnskabsåret 2012/2013.
Aller Media er suverænt størst på ugebladsmarkedet i Danmark, med en markedsandel på 73 pct., og sidder på en god bid af magasinmarkedet med en markedsandel på 24 pct. Sideløbende med hovedaktiviteterne øges indtægtsstrømmene også på de digitale og mobile platforme, hvor Aller Media i dag er blandt de fem største kommercielle mediehuse på nettet.
Aller Media A/S årsregnskab for 2011/2012 løber fra den 1. oktober 2011 til den 30. september 2012.
Nøgletal Aller Media A/S
2010/2011
2011/2012
Nettoomsætning
1.262.033
1.194.846
EBITDA
99.676
97.688
Driftsresultat (EBIT)
50.671
51.897
Finans netto
10.036
-6.524
Resultat efter skat
50.150
31.726
For yderligere information kontakt venligst
Pål Thore Krosby Adm. direktør Aller Media A/S 72 34 26 01