Årsregnskab: Aller Media leverer igen et godt resultat

23.01.2014

Aller Media A/S har i seneste regnskabsår 2012/2013 øget overskudsgraden fra 3,8 pct. til 7,6 pct. trods et vanskeligt mediemarked og et fald i omsætningen på godt 42 mio. kroner. Udvikling i digitale produkter og investeringer i nye forretningsområder, herunder rejsemarkedet, skal fremadrettet skabe lønsom vækst for virksomheden.

Aller Media A/S, det danske datterselskab under Aller Holding A/S, som også har omfattende aktiviteter i Norge, Sverige og Finland, har i dag offentliggjort årsregnskabet for 2012/2013. Det danske selskab kommer ud af det seneste regnskabsår med et driftsresultat på 68 mio. kroner og et resultat før skat på 88 mio. kroner, som er en fordobling i forhold til sidste års resultat før skat på kr. 45 mio. kroner. Dermed er indtjeningen væsentligt forbedret sammenlignet med sidste regnskabsperiode 2011/2012, selvom omsætningen, som en konsekvens af det vanskelige mediemarked, er faldet 3,5 pct. til 1.152 mio. kroner.

”Jeg er meget tilfreds med, at vi har øget lønsomheden og kun oplever et lille fald i omsætningen i et hårdt presset mediemarked. Vi har fortsat en lukrativ kerneforretning samtidigt med, at det er lykkedes os at øge indtægterne fra det digitale område samt vores client publishing aktiviteter. Dertil sikrer vores vedvarende fokus på effektiviseringer og omkostningsstyring, at vores virksomhed er tilpasset markedsvilkårene,” siger Pål Thore Krosby, adm. direktør Aller Media A/S.

Aller Media har i regnskabsåret 2012/2013 reduceret de faste og variable omkostninger med 55 mio. kroner. Derudover bidrager en række finansielle poster og salg af en tidligere ejendom positivt til resultatet.

Nye økosystemer vil skabe vækst
I 2012 lancerede Aller Media en langsigtet koncernstrategi med betegnelsen Safari, der bl.a. gennem opkøb og investeringer i randzonerne af mediemarkedet fremadrettet skal tilføre virksomheden markant ny omsætning med god lønsomhed. I august 2013 blev første større investering realiseret, da Aller Media A/S erhvervede 70 pct. af aktierne i Nyhavn Rejser A/S, der omsætter for et trecifret millionbeløb.

”Med investeringen i Nyhavn Rejser har vi åbnet for en helt ny markedsforståelse i Aller, hvor vi ser et stort potentiale i at tænke i nye forretningsmæssige økosystemer. Det handler grundlæggende om, at vi vil tage ejerskab på temauniverser, hvor vi kombinerer vores 140 årige erfaringer inden for storytelling og omfattende kundeindsigt, hos særligt kvinder, til at skabe flere nye produkter og tjenester, som vi kan kapitalisere på gennem forskellige platforme, print og online, events samt oplevelsesrelaterede aktiviteter ,” fortæller Pål Thore Krosby og fortsætter:

”Helt konkret vil vi med rejseuniverset som det første anvende vores markedsindsigt til at bygge et nyt forretningsmæssig økosystem af aktiviteter og produkter både til vores læsere og annoncører – fx læserrejser, rejseevents, e-bøger og andet indhold samt tilbyde attraktive client publishing og annonceformater. Rejser er det første skridt, men vi arbejder også på at undersøge mulighederne for at etablere flere nye økosystemer.”

Nøgletal Aller Media A/S
2012/2013 (t.kr.)
Nettoomsætning 1.152.000
EBITDA 71.000
Driftsresultat (EBIT) 68.000
Finans netto 20.000
Resultat før skat 88.000
Årets resultat 66.000

2011/2012 (t.kr.)
Nettoomsætning 1.194.000
EBITDA 98.000
Driftsresultat (EBIT) 52.000
Finans netto -6.000
Resultat før skat 45.000
Årets resultat 32.000

Om Aller Media A/S i Danmark
Aller Media A/S er den førende udgiver af magasiner og ugeblade i Danmark med et samlet ugentligt oplag på omkring 729.000 eksemplarer, og hver uge læser cirka 2 mio. danskere et af Allers mere end 20 blade og magasiner. I Danmark er Allers markedsandel på ugeblade 72 pct. og 26 pct. på magasiner.

Sideløbende med blad- og magasinproduktion øges indtægtsstrømmene på de digitale og mobile platforme. Aller Media har mere end 1 mio. unikke månedlige brugere, og er nr. 7 på den digitale udgiverliste, som Danske Medier Research (tidl. FDIM) står bag.

Aller har ca. 600 ansatte i Danmark. Det danske Aller Media A/S er et datterselskab af Aller Holding, som også har aktiviteter i Norge, Sverige og Finland. For yderligere information se www.aller.dk og www.allerholding.dk