DG Media etablerer samarbejde med Arkitektens Forlag. Vil fremover forestå annoncesalg.

16.02.2016

arkitekten-byg-landskab

Arkitektens Forlag, der udgiver fagbladene ARKITEKTEN, BYG og LANDSKAB, etabler nyt partnerskab på annonceområdet med DG Media. Det sker for at styrke titlernes kommercielle potentiale og fokusere kræfterne på den redaktionelle udvikling.

Nordens største annoncebureau, DG Media, overtager mediesalget for fagbladene ARKITEKTEN, BYG og LANDSKAB. Det er Arkitektens Forlag, der står bag bladene. Overtagelsen gælder salg af trykte og digitale annoncer og sker for at professionalisere salgsarbejdet samt frigøre ressourcer til den redaktionelle udvikling af de tre titler.

Vi udgiver arkitektbranchens tre stærkeste og mest læste titler, og den position kan vi kun fastholde, hvis vi bliver ved med at udvikle vores indhold og sikre den høje kvalitet af vores artikler. Gennem det nye samarbejde med DG Media, kan vi nu koncentrere os om det, vi er bedst til – alt det arkitekturfaglige,” siger Sanne Wall-Gremstrup, adm. direktør hos Arkitektens Forlag og fortsætter:

Vi har nogle meget veldefinerede målgrupper, der bruger vores magasiner som inspirationskilde og til at få information om de nyeste produkter og tendenser inden for arkitektfaget. Det giver os nogle unikke kommercielle muligheder, som DG Media skal hjælpe os med at optimere. Særligt på de digitale platforme ser vi på sigt et stort potentiale.

DG Media varetager annoncesalget for en lang række interesseorganisationer og virksomheder i Danmark, Norge og Sverige og har flere end 70 titler i porteføljen – herunder bl.a. Danske Kommuner, DI Business, djøf-bladet, Hjertenyt, Lederne, Ud & Se, Ugeskrift for læger og Ældresagen.

Vi er utroligt glade for den tillid, som Arkitektens Forlag udviser ved at give os ansvaret for den kommercielle udvikling af deres titler. Vi har stor erfaring med salg for fag- og medlemsblade, og de tre nye titler kommer til at styrke vores position på annoncemarkedet yderligere,” siger Lars Sander Matjeka, direktør i DG Media.

Aftalen mellem Arkitektens Forlag og DG Media er gældende fra d.d.

 

OM ARKITEKTEN

Arkitekten er Danmarks vigtigste fagblad for arkitekter. Det behandler fagområdet bredt, fra byplanlægning til design, og har som intention at se arkitekturen og formgivningen i sammenhæng med den samfundsmæssige udvikling og på den baggrund diskutere fagets betingelser og arkitekternes muligheder for at højne kvaliteten i det fysiske miljø: Husene, byerne, landskabet og de ting vi omgiver os med.

Arkitekten skaber tillige gennem artikler og temaer bro mellem undervisning, teori og praksis og indgår derfor som et vigtigt element i arkitekternes efteruddannelse.

Arkitekten distribueres til Akademisk Arkitektforenings, Arkitektforbundets og Danske Arkitektvirksomheders medlemmer og sælges ellers fortrinsvis i abonnement. Det læses af stort set alle arkitekter, mange fra tilstødende fagområder og særligt interesserede i det hele taget. Arkitekten udkommer 12 gange om året i et oplag på ca. 9000.

 

OM BYG

BYG giver læserne indblik i de nyeste byggerier, materialer og konstruktioner og sætter fokus på bæredygtige metoder. Målgruppen er bred, for BYG henvender sig til alle byggeriets parter, og byder læserne på korte og præcise artikler, som giver indblik i idéerne bag byggeriet. I længere interviews og reportager tager vi aktuelle emner op, og spørger bygherren, arkitekten, ingeniøren, forskeren, politikeren eller entreprenøren, om hvordan vi kan bygge bedre. Teksterne er altid suppleret med detaljeret tegningsmateriale og fotos fra både byggepladser og færdige projekter. Målet er, at give ”bageopskrifter” på godt byggeri, og derfor kan læserne gemme bladet, og bruge det i forbindelse med deres egne projekter. Den grafiske kvalitet er høj, så bladet kan tåle at ligge fremme – både hos virksomheder og på sofaborde. BYG udkommer 6 gange om året, og oplaget er 15.400.

 

OM LANDSKAB

LANDSKAB er et nordisk tidsskrift for landskabsarkitektur og havekunst, landskabsplanlægning og urbanisme, som informerer, inspirerer, diskuterer og dokumenterer nordisk landskabsarkitektur. Tematisk tilrettelagte numre,  og blandede numre, præsenterer projekter inden for landskabsarkitektur, både nye som ældre renoverede anlæg, overvejende i Norden, men også fra resten af verden. Bladet er rigt illustreret og vel layoutet, med engelsk summary og engelske billedtekster. LANDSKAB henvender sig til have- og landskabsarkitekter, by- og landskabsplanlæggere, bydesignere, arkitekter, økologer, geografer, kunstnere – alle i den offentlige og private sektor, i uddannelse eller forskning med interesse for udformning af landskaber og byer. Landskab udkommer 8 gange om året, og oplaget er 1.800.

 

Læs mere på www.arkfo.dk og www.dgmedia.dk.

 

For yderligere information kontakt venligst

 

Sanne Wall-Gremstrup

Adm. direktør, Arkitektens Forlag

swg@arkfo.dk
m: +45 20 92 48 38

 

Lars Sander Matjeka

Direktør, DG Media

lars.m@dgmedia.dk

m: +45 26 68 42 12