Redegørelse i SE og HØR-sagen

27.06.2014

Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder på SE og HØR, er afsluttet. Aller Media A/S udsender en redegørelse med undersøgelsens konklusioner, de personalemæssige konsekvenser samt en handlingsplan for en række nye og skærpede initiativer, der skal sikre, at noget lignende ikke kan ske igen.

Advokat Henrik Stagetorn og revisor Mikkel Sthyr fra PwC har netop afsluttet den eksterne uvildige undersøgelse af SE og HØR og afdækket i hvilket omfang bladet i en periode har anvendt systematisk ulovlig overvågning af kendte og kongeliges kreditkortoplysninger.

Undersøgelsen er gennemført fuldstændig uafhængigt af Aller Media A/S, og undersøgelsesgruppen har haft uhindret adgang til det materiale, som Aller Media A/S og den øvrige del af Aller-koncernen i Norden har rettighederne over, og som undersøgelsesgruppen har fundet relevant at inddrage. Kommissorium for undersøgelsen kan ses her.

Aller Media A/S har i en redegørelse sammenfattet konklusionerne fra den eksterne uvildige undersøgelse sammen med en oversigt over de konsekvenser, som sagen får for en række medarbejdere. Dertil beskriver redegørelsen også en handlingsplan, der allerede er iværksat, for en række nye og skærpede initiativer, der skal sikre, at noget lignende ikke kan ske igen.

Download redegørelsen her og konklusioner fra undersøgelsesrapporten her.

 

Kontaktoplysninger
Kasper Kankelborg
Pressekontakt
E-mail: kasper.kankelborg@aller.dk
Mobil: 26 13 57 71