SE og HØRs chefredaktør udnævnes til kræft-ambassadør

05.12.2012

Chefredaktør på SE og HØR, Kim Henningsen, er blevet udnævnt til Æres-ambassadør i patientorganisationen Familier med kræftramte børn. Kim Henningsen, der senest har været med til at indsamle 400.000 kroner til organisationens arbejde, anerkendes for hans mangeårige indsats.

Patientorganisationen Familier med kræftramte børn har netop udnævnt organisationens kun anden Æres-ambassadør. Det er Kim Henningsen, der, ved siden af jobbet som chefredaktør på SE og HØR, igennem en årrække har støttet Familier med kræftramte børn. Med titlen som Æres-ambassadør anerkendes Kim Henningsen for den opbakning han har ydet organisationen ved indsamlinger og sociale arrangementer og for at udbrede kendskabet til Familier med kræftramte børn samt de vilkår, som børn og unge med kræft og deres familier lever under.

Sekretariatsleder i Familier med kræftramte børn, Kurt Hansen, mener, at der ligger en indsats udover det sædvanlige i det arbejde, som Kim Henningsen har udført for organisationen, og han ser frem til mange års fortsat venskab med den kendte chefredaktør: ”Det var en stor glæde for vores organisation, da Kim Henningsen takkede ja tak til at blive Æres-ambassadør. Indtil Kims udnævnelse var der i vores regi kun én Æres-ambassadør i skikkelse af finansmanden Lars-Christian Brask. Til grund for vores udnævnelse af Kim ligger flere års velvillighed til at hjælpe vores organisation. Kim har hjulpet med indsamlinger som ”SE og HØR udfordringen” og har deltaget i adskillige auktioner til fordel for vores arbejde.

Foruden hjælp med monetære indsamlinger har Kim i flere år været utrolig god til at tale vores sag i forskellige sammenhænge og hjulpet os med eksponering og omtale i medierne,” udtaler Kurt Hansen. Den ellers normalt benhårde chefredaktør blev meget rørt, da han fik besked om udnævnelsen:  ”Jeg er meget stolt og beæret over den anerkendelse, SE og HØR og jeg har fået fra Familier med kræftramte børn med udnævnelsen til Æres-ambassadør. Vi ved alle, hvor forfærdeligt kræft er, og det rammer os alle endnu mere, når det drejer sig om børn. Derfor har det været helt naturligt for SE og HØR og mig selv at engagere mig i det store og vigtige arbejde, som Familier med Kræftramte børn udøver for at skabe lyspunkter hos de familier og børn, der hvert år rammes af kræft. Jeg har set, hvor meget organisationens indsats betyder for familierne, og når man først har oplevet det én gang, kan man slet ikke holde op med at hjælpe. Jeg er meget rørt over, at organisationen mener, at jeg har været med til at gøre en forskel ,” siger Kim Henningsen.

Senest har Kim Henningsen i ”SE og HØR-udfordringen”, med hjælp fra Maria Montell, Keld og Hilda Heick, Kåre Quist, Natasja Crone og Sunny Cagara, indsamlet 400.000 kroner til Familier med kræftramte børn.

Statistik om børnekræft:

Hvert år får ca. 160 børn i alderen 0-14 år konstateret kræft i Danmark. Det tal har været konstant siden 1943.

Børn rammes af andre kræftformer end voksne. Leukæmi, lymfekræft og hjernesvulster er de mest udbredte kræftformer hos børn, mens de derimod sjældent rammes af lungekræft, brystkræft og tarmkræft.  Ca. tre ud af fire børn helbredes i dag for kræft – dog med variationer fra sygdom til sygdom. Ved nogle kræftformer er helbredelsesprocenten over 75 procent, mens den for andre er lavere.

Et behandlingsforløb for børn strækker sig typisk over to til tre år. Børn reagerer generelt bedre på behandling end voksne, lige meget hvilken kræftsygdom der er tale om. Børnene behandles med operation, kemo- eller stråleterapi – ofte i kombination med hinanden. Derudover suppleres kræftbehandlingen af fx blodtransfusioner og antibiotika.

Der er forskellige bi- og senfølgevirkninger ved behandling, som kan være mere eller mindre alvorlige. Det drejer sig bl.a. om svækket korttidshukommelse og indlæringsevne, nedsat syn, hørelse og funktionsevne på vitale indre organer, lever, lunger, nyre og hjerte mv.

 

Fakta om organisationen Familier med kræftramte børn:

Familier med kræftramte børn er en selvstændig, landsdækkende organisation, der formidler personlig kontakt og støtte til familier med kræftramte børn og udbreder kendskabet til de vilkår, som børn og unge med kræft og deres familier lever under.

Familier med kræftramte børn afholder en række faglige, sociale og rekreative aktiviteter for børn og unge med kræft og deres familier samt arbejder for forbedringer i behandlingen af og omsorgen for børn og unge med kræft.  Familier med kræftramte børn driver et mindre ferie- og rekreationscenter, hvor familier med kræftramte børn og unge fra hele Danmark kan få et ophold.

Familier med kræftramte børn blev etableret i 1983 og har i dag over 2.000 familiemedlemmer, der alle repræsenterer en familie, som har eller har haft et kræftramt barn. Hertil kommer et større antal støttemedlemmer. Størstedelen af arbejdet i organisationen med gennemførelse af aktiviteter og arrangementer sker på frivillig og ulønnet basis.

 

Læs mere på www.fmkb.dk.