All About Teens 2020

Aller Media offentliggør i dag sin årlige All About Teens-rapport, der er en af de mest omfattende af sin art i Danmark. Rapporten løfter sløret for alle de nyeste indsigter om de danske teenagepigers liv, medie- og forbrugsvaner. Bl.a. oplever klimabevidstheden blandt teenagepiger et markant fald ifølge rapportens konklusioner. 

For 4. gang offentliggør Aller Media sit store årlige All About Teens-studie. All About Teens bliver bl.a. til gennem indsigt i de unges adfærd og interview med læsere og brugere af Vi Unge, der fortsat har klimaet på agendaen, men hvor andre ting som bl.a. identitet og kvindesyn fylder mere og mere.

- Klimaet er fortsat på agendaen, men de unge er ikke så opmærksomme på det, som da vi foretog undersøgelsen sidste år. I år fortæller 43%, at de interesserer sig for klima og miljø – i 2019 var tallet på 65%. Og det må betragtes som et bemærkelsesværdigt og markant fald, der faktisk gør sig gældende på tværs af hele målgruppen, siger Anne Eskerod, Insights Manager i Aller Media, og fortsætter:

- F.eks. spiller identitetsmarkører og kropspositivisme nu mere end noget andet en central rolle for teenagepigerne. De prøver forskellige identiteter af – helt konkret ved at slette Instagram-profiler og oprette nye – men også mere abstrakt ved at eksperimentere med udseende og holdninger, siger Anne Eskerod.

Vil man forstå ungdommen, må man forstå deres medievaner. Når vi i All About Teens-studiet spørger ind til deres medievaner, siger de: ”Medievaner, hvad mener du?” Og det siger meget om den måde, de opfatter medier på. Det er ikke noget, der er afkoblet fra dem – det er simpelthen en del af dem.

Alle de nyeste indsigter om de danske teenagepigers liv, medie- og forbrugsvaner kan du læse meget mere om i rapporten, som du finder nederst på siden. 

796 kvantitative interviews

Undersøgelsen er baseret på 796 kvantitative interviews og 9 dybdeinterviews blandt piger i alderen 12-17 år. Interviewene er vejet på alder og geografi.

Vi har lavet autoetnografi blandt 143 piger, hvor vi har fulgt deres færden på mobilen, og så har vi kigget på adfærdsdata fra Vi Unges kanaler.

Historik og nye perspektiver

Det er fjerde gang, Aller Media foretager All About Teens. Hvor det er relevant, spørger vi om det samme år for år, så vi kan følge udviklingen. Men vi leder også hele tiden efter nye perspektiver og vinkler, så vi hele tiden er opdateret på, hvad der optager teenagerne lige nu og her.

Om All About Teens

En del af Vi Unges strategi er altid at være relevant for målgruppen ved at være til stede med det indhold, hun finder vigtigt, og på de platforme hvor vi kan nå hende. Derfor udarbejdes hvert år en grundig kortlægning af teenagepigernes liv og (medie-)færden.

Derudover har Aller Media en strategi om altid at arbejde agendabaseret. Aller er hver dag i kontakt med mange tusinde piger og kvinder på tværs af udgivelser og kanaler. Vi har en stor stemme i mange piger og kvinders liv. Og med adgang og viden, følger ansvar. Vi føler os derfor forpligtigede til at sætte de rigtige – og vigtige – emner på dagsordenen. Derfor skal vi altid været helt opdateret på, hvad der optager vores målgrupper.