Aller-koncernens årsrapport for 2018/19 udviser et tilfredsstillende resultat

Aller-koncernen har i 2018/19 overordnet set haft et tilfredsstillende år, dog med væsentlige udsving inden for de enkelte segmenter. Adm. dir. Lars Sander Matjeka stopper i Aller Media A/S. Udgiverdirektør Charlotte Riparbelli konstitueres som adm. dir. for Aller Media A/S.

Aller-koncernen har i 2018/19 overordnet set haft et tilfredsstillende år, dog med væsentlige udsving inden for de enkelte segmenter. Medieforretningen har i Sverige, Norge og Finland opnået meget tilfredsstillende resultater, hvorimod resultatet i Danmark er utilfredsstillende, hvilket skyldes et fortsat kraftigt vigende marked for printmedier. Marketing Services har oplevet et meget tilfredsstillende resultat i Sverige, hvorimod de øvrige lande har haft et udfordrende år. Aller Leisure-koncernen har samlet set haft et acceptabelt år, hvor den opnåede vækst i omsætningen primært stammer fra opkøb.

  • Koncernomsætningen er steget med netto 222 mio.kr. til 4.764 mio.kr.
  • Det er fortsat ledelsens vurdering, at koncernen fastholder sin væsentlige - og på visse markeder førende - markedsposition for ugeblade i Norden.
  • Rejsebureauvirksomhederne har gennem de seneste års opkøb og organisk vækst nu opnået en væsentlig markedsmæssig position inden for gruppe- og individuelle rejser, primært i Danmark, med en omsætning på 1.068 mio.kr.
  • Koncernen har i året bl.a. købt ”Stjernegaard Rejser”, majoriteten af det nordiske e-handel-selskab for hobby og håndarbejde ”Skapamer.se” samt det norske bureau inden for personificeret digital kommunikation ”Oculos AS”. 

Koncernen har opnået et driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) på 282 mio.kr., og resultatet før renter og skat (EBIT) udgør 85 mio.kr. Resultatet anses for tilfredsstillende. Se regnskab under vedhæftede filer. 

I Aller Media A/S har Lars Sander Matjeka efter gensidig aftale besluttet at stoppe dags dato. Aller Media A/S har for regnskabsåret 2018/19 opnået et utilfredsstillende resultat, som følge af et fortsat vanskeligt mediemarked for printudgivelserne med både faldende oplag og et hårdt presset marked for printannoncer. Kombineret med et øget digitalt fokus har dette ført til en væsentlig omorganisering.

Denne omorganisering har medført en række afskedigelser i årets løb, men også en række nye digitale investeringer samt en ny redaktionel struktur med fem overordnede fagredaktioner med hver deres mediechef. Med den helt nye organisationsopbygning for indholdsproduktion vil der fremover i langt højere grad blive arbejdet med fælles fagredaktioner på tværs af de forskellige brands blandt selskabets udgivelser. Dette vil medføre såvel store omkostningsbesparelser som synergier.

Lars Sander Matjeka har stået i spidsen for denne velgennemførte omorganisering. Selskabet er nu bedre rustet til at møde dagens udfordringer inden for mediemarkedet. Bestyrelsen er sammen med Lars Sander Matjeka kommet til den konklusion, at der er behov for nye kræfter til at tage selskabet med dets kompetente medarbejdere videre.

Udgiverdirektør Charlotte Riparbelli konstitueres som adm. direktør for Aller Media A/S, indtil en afløser for Lars Sander Matjeka er fundet. Udgiverdirektør Charlotte Riparbelli har været i Aller-koncernen i 14 år.

Aller Media A/S har ikke yderligere kommentarer