Aller og Heartbeats står sammen i krisen

COVID-19-krisen har været hård ved Heartbeats. Omsætningen er faldet, seks medarbejdere er blevet opsagt, og resten af staben går frivilligt 10 procent ned i løn i foreløbig tre måneder. 

Aller Media, som ejer 80 procent af Heartbeats, ser datterselskabet som en vigtig del af forretningen med et stort potentiale på trods af et resultat for 2020, der bliver negativt påvirket af COVID-19-krisen, og det glæder CEO og stifter af Heartbeats, Le Gammeltoft:

- Vi er meget lykkelige over, at Aller har forståelse for, at vi kommer ud af 2020 med et dårligere resultat end forventet. Oprindelig var det planen, at vi i år skulle have fordoblet vores omsætning. Det ved vi ikke kommer til at ske. I stedet har vi nu rykket det vækstscenarium til 2021, og bestyrelsen er indforstået med, at hvis det skal kunne lade sig gøre, så er vi nødt til at have økonomi til at producere, så vi kan holde gang i fabrikken. Målsætningen for i år bliver derfor at komme ud med et så godt resultat som muligt efter omstændighederne, og jeg er sikker på, at vi trods svære tider formår at finde nye projekter og samarbejdspartnere, siger hun.

Også adm. direktør for Aller Media, Charlotte Riparbelli, ser positivt på samarbejdet med Heartbeats på trods af COVID-19-krisen.

- I efteråret 2019 investerede vi i Heartbeats ud fra et mål om at styrke vores digitale udvikling i Aller og den fortsatte positive vækst i Heartbeats. Vi er i fuld gang med at få integreret Heartbeats i vores forretning og oplever allerede positive effekter på vores digitale produktion og distribution. På grund af coronakrisen når Heartbeats ikke det planlagte vækstmål for 2020, men vores langsigtede mål for investeringen i Heartbeats er stadig at bidrage til at fortsætte den positive vækst og Allers digitale transformation i det hele taget, og det ændrer den nuværende situation ikke på, siger Charlotte Riparbelli.